Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz innych przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy obowiązany jest przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub innym trwałym nośniku w terminie 10 dni od daty odbioru towaru oraz odesłać towar na wskazany poniżej adres, nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru towaru:

  Euro-Sen
  Bogumiła Paszkiewicz
  Ul. Wrocławska 123 Chrząstawa Wielka
  55-003 Czernica

 5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Towar, który jest zwracany nie może być używany. Musi być zapakowany w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi instrukcjami i kartą gwarancyjną, dowodem zakupy, paragonem lub fakturą VAT.

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres:

  Euro-Sen
  Bogumiła Paszkiewicz
  Ul. Wrocławska 123 Chrząstawa Wielka
  55-003 Czernica

 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: http://www.sklep-eurosen.pl/download/druk_reklamacyjny.doc
 3.  Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Druk reklamacyjny

Pobierz druk reklamacyjny 

Ta strona zawiera cookies   Akceptuję   więcej