Czy certyfikaty energetyczne są potrzebne?

Jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie tego rodzaju dokumentów, to certyfikaty energetyczne określają potencjalne koszty zużycia energii – nie tylko elektrycznej, ale przede wszystkim cieplnej, w przypadku budynku, do którego dany certyfikat się odnosi. Tak naprawdę w wielu przypadkach na podstawie energetycznych certyfikatów potencjalny nabywca nieruchomości po zapoznaniu się z nimi dokonuje ostatecznej decyzji o zakupie bądź nie danej nieruchomości.

 

Posiadane energetycznego świadectwa staje się warunkiem koniecznym w przypadku wszystkich tych, którzy decydują się na sprzedaż bądź wynajem danej nieruchomości. W takim certyfikacie koniecznie znaleźć się musi informacja dotycząca oceny energochłonności danego obiektu. Ocena ta wydawana jest na podstawie rocznego zużycia energii w budynku. Warto pamiętać, szczególnie podejmując się budowy dowolnego rodzaju obiektu, że w przypadku zakończenia budowlanych prac, w zgodzie z prawnymi przepisami nie ma obowiązku rozpoczęcia starań zmierzających do pozyskania certyfikatu energetycznego. W przypadku nowych i nieużytkowanych budynków byłoby to bezcelowe.

 

Author: sklep-eurosen.pl