Najbardziej znane parafie

Każdy kościół należy do jakiejś parafii. W jednym mieście, może być nawet kilka takich parafii. W zależności od jego wielkości. Ludzie w zależności od tego gdzie mieszkają, są przypisani do konkretnej parafii. Każdy wierny czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii, przyjmuje sakramenty święte takie jak chrzest, bierzmowanie, I Komunia Święta, czy też Sakrament Małżeństwa. Poza tym uczestniczy w mszach świętych i różnego typu nabożeństwach, jak Różaniec czy Majowe.

 

Poza tym wszystkim parafie często organizują dodatkowe spotkania, np festyny parafialne, spotkania opłatkowe czy świąteczne. Wierni chętnie uczestniczą w takich wydarzeniach, bo są to miłe chwile z innymi parafianami. Wyjątkiem nie są tu parafie Koszalin, których jest całkiem sporo. To znane wszystkim parafie, które bardzo aktywnie organizują życie parafii. Księża chętnie wychodzą do swoich parafian, odwiedzają ich w domach, organizują spotkania, dbają o kościół i jego otoczenie. Dzięki temu i parafianie są zadowoleni ze swojej parafii i są z niej dumni. Chętnie też i oni pomagają przy kościołach, by utrzymać je w jak najlepszym stanie.

 

Author: sklep-eurosen.pl